Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5648 a58c 420
Reposted fromamandine amandine viakrzyk-ciszy krzyk-ciszy
Dla takich odmieńców jak ja - to życie to droga przez mękę.
— B.O.K - Jurodiwy
Reposted fromdeviate deviate viaerrortryagain errortryagain
Sponsored post
4939 3527 420
Reposted fromink ink viaMrsDarkness MrsDarkness
3660 88a9 420
Reposted fromikillorigami ikillorigami viababcia babcia
9232 d746 420
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianiemilosc niemilosc
0720 c196 420
Trzeba mieć zasady.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viacytaty cytaty
7679 5778 420
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie
Lecz, coż kiedy chcesz róż,  musisz czuć kolce.
— Zeus - Widnokrąg
Reposted frombadblood badblood viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Play fullscreen
I choć na co dzień nie ma we mnie nawet cienia bestii
To tylko dzięki niej, bo udziela amnestii demonom
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viaRap4ever Rap4ever
1707 d7d6 420
Nie pytając księżyca ten ostatni raz
Dzisiaj na zgliszczach życia i niech kończy się świat
— Buka "Danse macabre" (ft. Rahim)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
I budzę się, Cię nie ma tu, to cienie dramatu
Czy dzień z braku laku zakpił sobie z fatum?
— Buka "Przebiśniegi" (ft. Skor)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Tak bardzo prosto odpłynąć w bezkres
Czemu nie chcę iść prostą linią po szczęście?
Nie chcę cierpieć więcej, więcej łez nie chcę
Serce też, bierzcie, jedzcie je!
To tylko chwile rozdrapane przez dreszcze
Chcesz? Oddam Ci na chwilę me wnętrze
Abyś poczuł sztylet wbity w poczet nieszczęść
Gdzie brocząc w mogile szaleństwem
Sens zboczył na chwilę by runąć następnie
— Buka "Piaski klepsydr" (ft. Bisz)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
"Dorośli" - mówią mi - "dorośnij"
Wielcy kreatorzy szarej prozy codzienności
Do mdłości, mam dość ich
— Buka "Oni mówią mi samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Kochać coś, co cię zabija to jest słaba opcja
Bo idąc za miłością zwykle kończysz na manowcach
— B.O.K - Nic przez c z kreską
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
Gdybyś był, a nie bywał
Raz na jakiś czas
Byłabym wreszcie czyjaś
Nie bezpańska, aż tak...
— hey
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Doesn’t it scare you that you’ve wasted more than half of your life hating yourself? It should.
Michelle K. (via thatlitsite)
Reposted frombackground background viadeviate deviate
Pamiętasz naszą pierwszą randkę?
Migdały, grzane wino,
moją kiepską gadkę,
pamiętasz to?
Nasze pierwsze pocałunki
przed przystankiem
Kiedy żal nam było nawet paru minut bez dotyku naszych rąk...
— ZEUS
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapunkahontaz punkahontaz
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...